Едноседмична мобилност в гр.Копенхаген, Дания

Едноседмична мобилност в гр.Копенхаген, Дания през месец септември 2023 година проведоха 4 педагогически специалисти по професионална подготовка от ПГЕЕ- Пловдив по програма Еразъм+ на тема: „Трансформационно лидерство и комуникация“.
Педагозите се запознаха с теорията и практиката на трансформационното лидерство, както и ролята му за формиране на сплотена училищна общност.
Изучаваха теми като емоционална интелигентност и активно слушане.
Програмата „Еразъм+“ е възможност за учители и младежи да получат международен образователен опит.
Програмата предоставя възможност за ценни професионални и лични контакти.
Пребиваването в страна от ЕС стимулира участниците да усъвършенстват своите езикови умения, което е ценно в професионалния контекст. Програмата предоставя възможност да се опознае различната култура, традиции и начин на живот.
Участието в Еразъм+ добавя културна и образователна стойност.