ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

Скъпи ученици, уважаеми родители,
Очаква ни още една вълнуваща година, в която заедно ще посрещнем предизвикателствата, които се изправят пред нас. Всички очакваме с нетърпение първия учебен ден.
Уважаеми осмокласници,
Радостни сме, че избрахте нашата училищна общност. Този нов етап в живота ви е важен и вълнуващ. Ще работим усърдно, за да ви предоставим качествено обучение и подкрепа.
На 15.09.2023 г. от 09:00 часа в двора на гимназията ще се проведе тържествено откриване на учебната година. Спазвайки Закона за защита на личните данни, списъци с имената на учениците НЯМА да бъдат публикувани. Ще бъде създадена организация от класните ръководители спрямо специалността, в която е приет ученика, както следва:
VIII ,,a” Приложно програмиране, ПП
VIII ,,б” Приложно програмиране, ПП
VIII ,,в” Компютърни мрежи, КМ
VIII ,,г” Електрообзавеждане на производството, ЕОП
VIII ,,д” Компютърна техника и технологии, КТТ
VIII ,,е” Микропроцесорна техника, дневна форма на обучение, МПТ
VIII ,,ж” Автоматизация на непрекъснатите производства – дуална форма на обучение, АНП
VIII ,,з” Микропроцесорна техника, дуална форма на обучение, МПТ
Всички ученици трябва да бъдат с униформи!
След тържественото откриване на учебната година образователно-възпитателния процес ще се провежда съгласно утвърденото седмично разписание.
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
  • За 8 и 9 клас – 15.09.2023 г., петък, от 18:00 часа.
  • За всички останали класове – 18.09.2023 г., от 18:30 часа.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:
Учениците се обучават на двусменен режим както следва:
Първи срок: Първа смяна – Х, XII и XI г, е, ж, з клас.
Втора смяна – VIII, IX клас и XI а, б, в, д, и клас.
Втори срок: Първа смяна – VIII, IX клас и XI а, б, в, д, и клас.
Втора смяна – Х, XII и XI г, е, ж, з клас.
График на часовете:
I – ва смяна
1) 07:30 – 08:10 ч.
2) 08:20 – 09:00 ч.
3) 09:10 – 09:50 ч.
4) 10:10 – 10:50 ч.
5) 11:00 – 11:40 ч.
6) 11:50 – 12:30 ч.
7) 12:40 – 13:20 ч.
II – ра смяна
1) 12:40 – 13:20 ч.
2) 13:30 – 14:10 ч.
3) 14:20 – 15:00 ч.
4) 15:20 – 16:00 ч.
5) 16:10 – 16:50 ч.
6) 16: 55 – 17:35 ч.
7) 17:40 – 18:20 ч.
УЧЕБНИЦИ
Актуален списък на учебниците по класове и предмети е публикуван на сайта на гимнацията, в раздел ,,За ученика“, подраздел ,,Учебници“.
Успешна нова учебна година и нека заедно се справим с предизвикателствата, които ни очакват!