ПГЕЕ- ПЛОВДИВ Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

С РЕШЕНИЕ № 469 от 7 юли 2023 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година, Обн. ДВ. бр.60 от 14 юли 2023 г.
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ прие списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година.