СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК В 10 КЛАС

Свободно място за ученик в 10 „б“ клас, специалност „Приложно програмиране“, дневна форма на обучение.
Мястото е свободно за учебната 2023/2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2023/2024 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 09.02.2024 г. до 14.02.2024 г. включително, до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2 Марияна Русева – ЗАС.
Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.