Свободно място за ученик в 9 ,,г“ клас Специалност: „Електрообзавеждане на производството“, дуална форма на обучение.

Мястото е свободно за учебната 2023/ 2024 г. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.

2 Ученическа книжка за учебната 2022/ 2023 г. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 24.11.2023 г. до 28.11.2023 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС.

Медицинско свидетелство се представя след записване на ученика. Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2023/ 2024 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.