Свободно място за ученик в 10 ,,з“ клас Специалност: „Микропроцесорна техника“

Свободно място за ученик в 10 ,,з“ клас Специалност: „Микропроцесорна техника“, обучение чрез работа, дуална система на обучение .

Мястото е свободно за учебната 2023/ 2024 г. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.

2. Ученическа книжка за учебната 2022/ 2023 г. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 19.09.2023 г. до 21.09.2023 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС.

Медицинско свидетелство се представя след записване на ученика. Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2023/ 2024 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.