Откриване на учебната 2023/ 2024 г.

 1. ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Очаква ни още една вълнуваща година, в която заедно ще посрещнем предизвикателствата, които се изправят пред нас. Всички с трепет и вълнение, както и с малко притеснение, очакваме да прекрачим училищния праг. Този момент е особено вълнуващ за осмокласниците, които за първи път ще се срещнат с новите си съученици и учители, а дванадесетокласните ще встъпят в последната си година в любимото училище.

На 15.09.2023 г. от 09:00 часа в двора на гимназията ще се проведе тържествено откриване на учебната година. Спазвайки Закона за защита на личните данни, списъци с имената на учениците НЯМА да бъдат публикувани. Ще бъде създадена организация от класните ръководители спрямо специалността, в която е приет ученика, както следва:

VIII ,,a” Приложно програмиране, ПП

VIII ,,б” Приложно програмиране, ПП

VIII ,,в” Компютърни мрежи, КМ

VIII ,,г” Електрообзавеждане на производството, ЕОП

VIII ,,д” Компютърна техника и технологии, КТТ

VIII ,,е” Микропроцесорна техника, дневна форма на обучение, МПТ

VIII ,,ж” Автоматизация на непрекъснатите производства – дуална форма на обучение, АНП

VIII ,,з” Микропроцесорна техника, дуална форма на обучение, МПТ

Всички ученици трябва да бъдат с униформи!

След тържественото откриване на учебната година образователно-възпитателния процес ще се провежда съгласно утвърденото седмично разписание.

 

 1. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
 • За 8 и 9 клас – 15.09.2023 г., петък, от 18:00 часа.
 • За всички останали класове – 18.09.2023 г., от 18:30 часа.

 

 1. 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:

Учениците се обучават на двусменен режим както следва:

 

Първи срок: Първа смяна – Х, XII и XI г, е, ж, з клас.

Втора смяна – VIII, IX клас и XI а, б, в, д, и клас.

 

Втори срок: Първа смяна – VIII, IX клас и XI а, б, в, д, и клас.

Втора смяна – Х, XII и XI г, е, ж, з клас.

                                 График на часовете:

    I – ва смяна                                         II – ра смяна

 • 07:30 – 08:10 ч. 1) 12:40 – 13:20 ч.
 • 08:20 – 09:00 ч. 2) 13:30 – 14:10 ч.
 • 09:10 – 09:50 ч. 3) 14:20 – 15:00 ч.
 • 10:10 – 10:50 ч. 4) 15:20 – 16:00 ч.
 • 11:00 – 11:40 ч.    5) 16:10 – 16:50 ч.
 • 11:50 – 12:30 ч. 6) 16: 55 – 17:35 ч.

7) 12:40 – 13:20 ч.                                   7) 17:40 – 18:20 ч

 

 1. УЧЕБНИЦИ

Актуален списък на учебниците по класове и предмети е публикуван на сайта на гимнацията, в раздел ,,За ученика“, подраздел ,,Учебници“.

 

Успешна нова учебна година и нека заедно с усмивка се справим с предизвикателствата, които ни очакват!