Свободно място за ученик в 8 клас за учебната 2023 – 2024 г.

Свободно място за ученик в 8 ,,ж“ клас Специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“, обучение чрез работа, дуална система на обучение .

Мястото е свободно за учебната 2023/ 2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Директора.

2. Оригинал на свидетелството за основно образование

3. Медицинско свидетелство.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 01.09.2023 г. до 05.09.2023 г. включително., от 08:00ч. до 16:30ч. в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС*

Класирането на кандидатите е по бал, съгласно разпоредбите на Наредба №10 /01.09.2016г. на МОН. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: до 10:00 часа на 07.09.2023г.

ЗАПИСВАНЕ: Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2023/ 2024 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на 07.09.2023 г., от 10:00ч. до 16:30ч. в ЗАЛА ЕВРОПА, първи етаж в сградата на ПГЕЕ.