СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 г.

1. 9 ,,д“ клас: специалност ,,Компютърна техника и технологии“, дневна форма на обучение
– 1 бр.
2. 10 ,,д“ клас: специалност ,,Компютърна техника и технологии“, дневна форма на
обучение – 1 бр.

3.11 ,,е“ клас: специалност ,,Микропроцесорна техника“, дневна форма на обучение- 1 бр.
4. 12 ,,в“ клас: специалност ,,Компютърни мрежи“, дневна форма на обучение – 2 бр.
5. 12 ,,е“ клас: специалност ,,Микропроцесорна техника“, дневна форма на обучение – 2 бр.
6. 12 ,,з“ клас: специалност ,,Микропроцесорна техника“, дневна форма на обучение – 2 бр.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.
2. Ученическа книжка за учебната 2022/ 2023 г.
Медицинско свидетелство ще се изисква при записване на ученика.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г. включително.,
до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС или на имейл:
pgee_plovdiv@abv.bg.

Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2023/ 2024 г. съгласно Наредба № 10 от
2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.