Свободни места за ученици за учебната 2023 – 2024 г.

  1. 10 ,,б“ клас: Специалност ,,Приложно програмиране“, дневна форма на обучение – 1 бр.
  2. 11 е клас: специалност ,,Микропроцесорна техника“ , дневна форма на обучение – 1 бр.
  3. 12 ,,в“ клас: специалност ,,Компютърни мрежи“, дневна форма на обучение – 2 бр.
  4. 12 ,,е“ клас: специалност ,,Микропроцесорна техника“ , дневна форма на обучение – 2 бр.
  5. 12 ,,з“ клас: специалност ,,Микропроцесорна техника“ , дневна форма на обучение – 2 бр.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление до Директора.
  2. Ученическа книжка за учебната 2022/ 2023 г.

Медицинско свидетелство ще се изисква при записване на ученика.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 18.07.2023 г. до 21.07.2023 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС или на имейл: pgee.plovdiv@gmail.com.

Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2023/ 2024 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.