Денят на Европа в ПГЕЕ – време за предизвикателства и нови преживявания

И тази година 09 май – Денят на Европа, в ПГЕЕ премина под знака на ученическото самоуправление. Превърналото се в традиция събитие беше изпълнено с вълнуващи емоции за всички, включили се в инициативата. Желаещите да заемат ключовите училищни постове възпитаници, бяха одобрени след проведен конкурс и задълбочено интервю.
Ролята на Директор на гимназията днес пое зрелостникът Алекс Иванов. Позициите на заместник-директори бяха заети от Георги Ганев (ЗДУД), Георги Станков (ЗДУПД), Велимир Георгиев (ЗДУПД) и Дамян Атанасов (ЗДУД). Като психолог и педагогически съветник се изявиха Даниела Маринова и Михаил Николов, а като ЗАС – Даниела Трайкова. Всички те показаха изключителен ентусиазъм и амбиция и демонстрираха отговорност, инициативност, самоконтрол, организационни и лидерски качества, стриктно изпълнявайки поверените им задачи. В края на работния ден се състоя и педагогически съвет, ръководен от ученическия екип. След него се проведе и среща разговор с участието на старши експерта по обществени науки, гражданско образование и религия – г-жа Антоанета Кръстанова. Възпитаниците на гимназията споделиха преживяванията си през деня, разказаха за изпълнението на възложените им отговорности и разкриха впечатленията си от това какво е да бъдеш от другата страна на училищния живот.
В 11:00 ч., в чест на Деня на Европа, в Ритуалната зала на ПГЕЕ, бе организирана и поредната представителна изява на училищния клуб по интереси „Европа и ние“ – интердисциплинарният урок дискусия „Бъдещето на Европейския съюз“, проведен на български и английски език под ръководството на преподавателите д-р Станислава Славчева (История и цивилизации, Гражданско образование). В четири модула участниците от клуба представиха своите проекти, създадени по ключови теми и базирани върху актуални проблемни точки от европейския живот – История и бъдеще на Европейския съюз, Зелена Европа, Значение на киберсигурността в обединена Европа. В заключителния четвърти модул на урока се проведе дискусия с участието на ученици от VIIIд и IXж клас.
За поредна година възпитаниците на ПГЕЕ доказаха, че бъдещето не само на България, но и на обединена Европа, е отговорност на младите хора.