„Поход на вдъхновителите“

Едно вълнуващо преживяване в ПГЕЕ- Пловдив. „Поход на вдъхновителите“ вдъхнови стотици млади хора и учители.