Международен ден без асансьори

Международен ден без асансьори е инициатива, насочена към нуждата от повишаване нивата на физическата активност и която цели да демонстрира колко лесно е да бъдем активни, въпреки натовареното ежедневие, като просто изберем стълбите. Събитието е част от кампанията NowWeMOVE, координирана в България от BG Бъди активен от 2012-та година.
ПГЕЕ- гр. Пловдив за пореден път доказа, че поставя акцент в борбата срещу обездвижването и здравословния начин на живот на своите възпитаници.
Може да е графика на текст, който гласи 'NO ELEVATORS DAY сертификат този сертифиkаm ce връчва на професионална гимназия по електротехника и електроника гpag пловдив за активно участие no време на ден без асансьори 2023! благодарим, че допринесохте за разпространението на нуждата om ежедневна физическа активност u демонстрирахте колко лесно e ga бъдем активни всеkц ден. ласка ненова мениджър на кампанията NowWeMOVE BG BEACTIVE ÛEMOVE iSCA PARKNG) FORFITNESS'