Отлично представяне на отбора по чужди езици от ПГЕЕ – Пловдив

В периода 29.04-30.04.2023г. в гр. Девин се проведе национално състезание по чужди езици-„Аз Мога-Тук и Сега. “ В оспорвана надпревара със стотици средношколници във възрастова група 9-10 клас, Спасимир Павлов от 10 клас е на 15 място от 250 участници по английски език. Деян Танев от 9 клас е на 6 – то място по немски език от 15 участници. Ръководители на отбора са Мария Миланова и Антония Колешева. Пожелаваме им нови хоризонти и удовлетворение от постигантото!
Може да бъде изображение с 4 души и текстово съобщение