ПГЕЕ- Пловдив е едно от първите STEM училища в България

ПГЕЕ- Пловдив е едно от първите STEM училища в България. Професиите на бъдещето изискват динамика в професионалното развитие за гарантиране на устойчивост на пазара на труда.