Световен ден на Земята

ПГЕЕ отбеляза Световния ден на Земята с пълна зала и интересни инициативи. В центъра на вниманието беше презентацията на ученика от IX г клас Стилиян Атанасов, който представи предизвикателствата, пред които е изправено човечеството в борбата за опазване на почвата, водите и въздуха. Голям интерес предизвика и презентацията на ученика от VIII а клас Никола Чавдаров, който използвайки изкуствен интелект и 3D визуализация, представи решение за намаляване замърсяването на въздуха. В края на събитието, учениците от Х и клас, Михаил Пантаджиев и Васил Ангелиев, представиха своите презентации по темата. Залата беше украсена с постери, изработени от ученици от VIII, IX и X клас.
Инициативата на учениците от IX г клас да подканят преминаващите ученици да напишат и залепят на изложен за целта плакат своите послания за Земята, беше нестандартна идея. Тя беше продължена и след приключването на събитието в ритуална зала.
В допълнение, учениците от 10г клас под ръководството на г-жа Чакърова, засадиха борче в двора на училището, като дадоха пример за начини, по които можем да подобрим света, в който живеем. Организаторите на събитието бяха учителите по химия и опазване на околната среда – г-жа Бечева и г-жа Проданова и учителя по биология – г-жа Чавдарова. Това беше едно събитие, което ни напомни за важността на опазването на нашата планета и за ангажиментите, които всички ние имаме да я запазим за бъдещите поколения.