Участие на ПГЕЕ в двудневен кариерен форум

Кариерното ориентиране е изключително важно, защото ще ви помогне да определите посоката на вашата кариера, да вземете важни решения относно образованието, обучението и професионалното си развитие. Ще ви помогне да фокусирате усилията си, за да постигнете своите цели.
Кариерното ориентиране ще идентифицира силните ви страни и интереси, за да поемете пътя, който отговаря на тези интереси и умения за по-голяма удовлетвореност.
ПГЕЕ- Пловдив ви предлага кариерно развитие в областта на върховите технологии, енергетиката, автоматиката, изкуствения интелект и програмирането, ВЕИ и електрониката.
Колело на късмета избира специалност в гимназията