ПГЕЕ-ПЛОВДИВ продължава МАРАТОНА НА ЧЕТЕНЕТО

На 21.04. се състоя литературно четене в училищната библиотека с ученици от клуб „Английска литература“ и г-жа Стойнова. Темата беше „Ролята на изкуството – литературата и четенето в живота на хората“. Проведе се кратка беседа като участниците споделиха своите разсъждения за това колко е важно четенето и важната му роля за изграждане личностната култура на всеки.
Четоха се кратки истории на избрани от тях книги – „Черешовото топче“ и „Чудото на четенето“ от Георги Господинов и „Сонети“ от Шекспир.
Може да бъде изображение с 6 души и хора, които учат