МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В ПГЕЕ-ПЛОВДИВ

ПГЕЕ-ПЛОВДИВ се включи в XVIII-то издание на МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО. На 20 април по инициатива на госпожа Петя Нейчева, в библиотеката се състоя организирана среща-разговор с представител на издателство Жанет 45, г-жа Гергана Георгиева от отдел „Маркетинг и продажби“. Тя им разказа за предизвикателствата на своята работа, за предпечатната подготовка на книгите, демонстрира шаблони на готова книга за печат, разказа за функциите на всеки, който участва в процеса на издаване на книга, като най- вече обърна внимание на Закона за авторското право и как се прилага.
Създаде се интересна дискусия, учениците задаваха въпроси като някои бяха насочени към бизнес отношенията в този бранш.
Накрая им прочете откъс от книгата „Балади и разпади“ на Георги Господинов, посветен на Априлското въстание.
Срещата завърши с подаръци от книги за училищната библиотека, за което благодарим!