Поход на вдъхновителите

Личният пример е източник на вдъхновение и фокусиране на знанията в полза на обществото.
„Знанието има стойност само доколкото допринася за всестранното развитие на цялата природа на човека.“ Рудолф Щайнер
Няма налично описание на снимката.