Посещение на НБИВ- Пловдив

На 15.05.2023г. в рамките на Националната библиотечна седмица, от 9-16 май и в навечерието на 24 май- Денят на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност учениците от 8б и 8е клас посетиха НБИВ- Пловдив. Там разгледаха документи с висока научна стойност и част от нашето културно наследство, представени от главен библиотекар Петко Георгиев в отдел „Специални сбирки“. Инициатори на събитието са госпожа Петя Нейчева- библиотекар в ПГЕЕ и Найден Атанасов- старши учител по география в ПГЕЕ , а Мария Миланова- също бе гост на събитието с учениците от нейния клас. Учениците имаха възможност да видят част от книжовното богатство, съхранявано от библиотеката: древни ръкописи върху пергамент, възрожденски книги, както и образци, свързани с разликите между кирилски и руски граждански шрифт: „Изборно евангерие“ – пергаментен ръкопис от 13 в., фрагмент от Етиопски ръкопис – пергамент, „Четириевангелие“ oт Макарий от 1512г., „Часослов“ на Яков Крайков от 1566г.; възрожденските книги: „Кириакодромион“ /“Неделник“/ на Софроний Врачански от 1806г., „Рибния буквар“ на Петър Берон от 1824г., „Електрически телеграф“ от 1858г. и др. Всички експонати предизвикаха заинтригуващ интерес сред присъстващите.