Открит урок на тема:“Поведение на личността при публично изказване“

На 07.04.23 г. се проведе открит бинарен урок / БЕЛ и Философия/ в 8ж и 8в клас на тема: „Поведение на личността при публично изказване“, с учители Ралица Христова и Ангелина Шикова.