Участие на ПГЕЕ – Пловдив в информационен ден по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На събитието участваха експерти от МОН, РУО, родители и ученици от 7 клас на основни училища.
Ученето чрез работа позволява на стажантите да придобият ценен опит в реални условия и да развият умения , които са необходими за успешното изпълнение на техните професионални задължения.