ПГЕЕ посрещна гости от Швейцария и АББ, България

На 24.03.2023 г. ПГЕЕ сърдечно посрещна поредните си скъпи гости – управителният съвет на фирма АББ България ЕООД, АББ – клон Раковски и посланика на Конфедерация Швейцария с негова делегация.
На почетната обиколка в училището присъстваха Иван Воденчев и Джанмарко Спациани – управители на АББ България, клон Раковски, инж. Георги Георгиев – Ръководител проект „Дуално обучение“, Кристина Маринова – Ръководител сектор „Човешки ресурси“, Раймунд Фурер – посланик на Конфедерация Швейцария в България, Ролф От – заместник -посланик на Конфедерация Швейцария в България, Васил Радойновски – представител на Българо-швейцарската търговска камара. На гостите беше представена кратка презентация относно дейността на гимназията и ключовите моменти от спецификата на професионалното обучение, заложено в програмата ѝ. Последва посещение на двете зали по практическо обучение, изградени и финансирани по проект на АББ, и на STEM центъра на гимназията, където учениците проявяват дарбите си и развиват уменията си в изключително модерна среда с много предимства и възможности.
Основен акцент на срещата беше темата за развитието на дуалното обучение – ключовият елемент в партньорството на ПГЕЕ и АББ. Обсъдиха се възможностите за сътрудничество с работодателите в областта на професионалното образование.