Грамоти за цялостен принос в образованието

Грамоти за цялостен принос в образованието за инж.Елена Динчийска и инж.Мариана Христозкова, както и за значим принос в провеждането на национална олимпиада по астрономия на доц. доктор Иван Бодуров.