6 ученици от ПГЕЕ от 9 и 10 клас, както и 1 учител ще осъществят мобилност в професионална гимназия в гр.Прато, Италия по програма Еразъм+, Училищно образование.

Темата на мобилността ще бъде свързана с европейското гражданство, европейските ценности, ще вземат участие в радиопредаване по въпросите на активното гражданство.
Няма налично описание на снимката.