22 март- Световен ден на водата

Тази година учениците на Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив отбелязаха деня на водата с редица дейности, които повишиха осведомеността относно значението на водата в нашия живот. Клуб „Дизайн академия“ с ръководител г-жа Тодорка Добрева и учителите по природни науки- Савелия Бечева и Мария Проданова, изготвиха информационни брошури, в които представят любопитни факти за водата и показват, че водите са скрито съкровище, което е ценен ресурс, който трябва да опазваме.
Момичетата на Гимназията от VIII а клас – Мария, Даниелa и Снежана предоставиха информационните материали и на граждани в района.