Слънчева Португалия с визита в ПГЕЕ

Днес ПГЕЕ приветства девет гимназисти от училище Escola Profissional CIOR в португалския град Вила Нова де Фамаликау от специалностите Електроника, Електротехника и Металообработване, които заедно с двама свои преподаватели, ще бъдат част от училищния живот на гимназията за две седмици .
Мобилността се осъществява в рамките на програма „Еразъм“. Учениците ще усвояват знания и умения под ръководството на учители от ПГЕЕ, като обучението им ще се води на английски език. Дисциплините, заложени в специално изготвената за тях учебна програма, включват изучаване на чужд език по професията, техническо чертане, микропроцесорна техника , учебна практика по електрически измервания и учебна практика по електропневматика. Паралелно с посещението на часовете в училище, възпитаниците на португалската професионална гимназия ще посетят и две от фирмите партньори на ПГЕЕ – Милара Интернешънъл и БТЛ Индъстрийз, където ще се запознаят със спецификата на техните производства.
За гостите на гимназията е подготвена богата културна програма.