22 март- ден на водата

Световният ден на водата бива ежегодно отбелязван на 22 март.
Водата обуславя съществуването на живите организми. Вероятно следващият световен конфликт ще бъде заради питейната ВОДА.
Водата заема около 70% от повърхността на Земята.
Необходимо е да предотвратяваме замърсяването на водните ресурси, а не да се борим с „резултатите“ от замърсяването им.