Осмокласниците на ПГЕЕ, продължават инициативата по повод Световният ден на рециклирането

Днес учениците от VIII ж клас – Радостин, Антон, Тодор и Ивайло проведоха анонимна анкета сред гражданите в района на училището, която проучи нагласите на хора от различни възрастови групи по повод разделното изхвърляне на отпадъци.
Активността на учениците и категоричната им заявка за разделно събиране с грижа към природата, предизвика дискусия сред ученици и граждани. Всеки участник в анкетата получи разработени от учениците информационни брошури, във връзка с инициативата!