♻️18- март Световен ден на рециклирането♻️

По повод инициативата на Global Recycling Foundation, координирана в България от сдружение BG Бъди активен, „Месец на рециклирането“ учениците от ПГЕЕ-Пловдив, организирани от преподавателите по Химия и опазване на околната среда г-жа Савелия Бечева и г-жа Мария Проданова събраха голямо количество пластмасови бутилки, които ще се предадат за рециклиране.
Подробно бе дискутирана екотематиката за разделно събиране на отпадъци и рециклиране на материали в откритите уроци на учениците от 8 клас през цялата седмица от 14 март до днес. Всички ученици бяха добре подготвени и представиха разнообрази теми „Рециклиране на метални отпадъци“ и „Рециклиране на пластмасови отпадъци“. Най- голям интерес предизвика презентацията на учениците от 8 ж клас, които презентираха „Отпадъците в нашата класна стая“ и поеха инициатива за провеждане на анкета с ученици, преподаватели и граждани с цел проучване на нагласите на различни групи по темата за разделно събиране на отпадъци в ежедневието. Резултатите предстои да бъдат обработени и представени пред училищната общност.
Част от Националната кампания на Сдружение BG Бъди активен – „ИСКАМ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН – РЕЦИКЛИРАЙ МЕ“ бе и организираната изложба-конкурс в ПГЕЕ, която насочи вниманието към намаляване на количеството отпадъци. Всички участници проявиха творчество и изобретателност в представените предмети.
♻️🌍Изграждането на екологична култура у учениците насърчава екоповедение, насочено към опазване на околната среда, а това е поредна инициатива с чувство за отговорност за разумно използване на природните ресурси и създаване на устойчиви навици у подрастващите за опазването им.
#БезОтпадъци #RecyclingHeroes2023 @Място България @BG Бъди активен