Празник на математиката ПГЕЕ – Пловдив 2022 – 2023 „Математика за всички“

На 14.03.2023 г. в Ритуалната зала на ПГЕЕ за пети път преподавателите по математика организираха Празник на математиката под надслов „Математика за всички“.
Гости на инициативата бяха директорът на гимназията – инж.Камелия Стоянова, заместник-директорите, много преподаватели по другите дисциплини и ученици от различните специалности.
Събитието протече изключително динамично и интересно за всички присъстващи, които се превърнаха в активни участници в различните етапи. Интерактивният подход при конструирането на отделните елементи провокира гости и зрители да отговарят на викторинни въпроси от областта на математиката, които се свързваха с отделни интересни факти, чието обяснение се базира на математически числа и формули.
Сценаристите г-жа Татяна Гидикова и Диана Бочукова, както и всички останали учители по математика в гимназията бяха приготвили презентации, математически феномен, доказателства без думи и др.
Всички участници в събитието получиха специални награди: красива тетрадка + химикалка + молив с гумичка + калкулатор + линия = Отличен (6:).
Математиката – това е езикът, на който говорят всички точни науки.
„Математиката би трябвало да се обича поне заради това, че подрежда мислите“. — Михаил Ломоносов