Деня на спасяването на българските евреи

На 10.03.2023г. по повод Деня на спасяването на българските евреи учениците от IX”б” клас под ръководството на своите учители д-р Мими Михайлова, д-р Станислава Славчева, Ангелина Шикова и Мария Миланова проведоха интердисциплинарен урок. Учениците представиха своите знания за речево поведение при участие в монолог и в дискусия, запознаха аудиторията с историческите събития във връзка с Холокоста и спасяването на българските евреи, разгледаха идеите на Виктор Франкъл за смисъла на живота, използваха езиковите си умения по английски език при представянето на биографията и интервюто на австрийския невролог и психиатър за преживяното в концетрационните лагери. В проведената дискусия по темата участие взеха учениците от IX”б” клас, както и техните гости – учениците от VIII”г” клас. На открития урок присъстваха инж. Камелия Стоянова, инж. Елена Динчийска, инж. Любомира Вълкова, Илия Маринчешки, Петя Нейчева, които изразиха удовлетворението си от споделените интересни мнения и ангажираността на учениците с темата. Беше направена заявка от инж. Стоянова – директор на ПГЕЕ, за провеждане на втора част на дискусията.