ПГЕЕ е обединена в благотворителна кауза!

Учениците от ученическият парламент се включиха в изработването на мартеници, други ученици взеха участие дарявайки материали за изработката, а учениците от 9 а клас, с класен ръководител г-жа Марина Петрова дариха готови мартенички и участваха активно в продажбата им. Средствата събрани от инициативата вчера и днес ще бъдат използвани за целите на Ученическия парламент и дарени благотворително.