Междуинституционален обмен на иновативни STEM практики между ПГПЧЕ „Димитър Димов“, гр. Плевен и ПГЕЕ- Пловдив

Днес, 23.06.23 година в STEM центъра на гимназията се проведе междуинституционален обмен на иновативни STEM практики между ПГПЧЕ „Димитър Димов“, гр. Плевен и ПГЕЕ- Пловдив. В края на обучението домакините от ПГЕЕ подариха на своите гости STEM помагало, създаденo от авторски колектив на гимназията.
Иновациите в образованието имат за цел промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността на образователния процес. Те стимулират креативното мислене и творчеството в процеса на обучение.