Участие по по програма Еразъм+

Мобилност в Португалия по програма Еразъм+ в областта на професионалното образование осъществяват 6 учители от ПГЕЕ- Пловдив. Учителите ще обогатят знания по мениджмънт, предприемачество и споделяне на добри практики за учители от професионални гимназии.