61 ГОДИНИ ПГЕЕ – ПЛОВДИВ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ОТКРИТ STEAM УРОК С 9. А „ESCAPE ROOM“

След тържественото честване на Празника на Професионална гимназия по електротехника и електроника град Пловдив ученици, учители и гости посетиха различните инициативи, илюстриращи знанията и уменията, които възпитаниците на ПГЕЕ – Пловдив придобиват по време на своето обучение.

Една от тях бе ОТКРИТ STEAM УРОК С 9. А клас „ESCAPE ROOM“ под модераторството на инж. Здравка Георгиева, Марина Петрова и инж. Тодорка Добрева. Урокът се проведе в рамките на 80 минути и имаше състезателен характер. Той комбинира задачи, свързани с български език, информационни технологии, и математика. Учениците бяха разпределени в екипи чрез жребий в четири работни групи (сини, жълти, червени и зелени) и получиха чек листове с указания за стъпките на изпълнение за постигане на крайния резултат – получаване на код за приключване на задачата.
Урокът предизвика истински интерес и изумление и у ученици, и у учители и у гости, тъй като задачите бяха с повишена трудност. Екипите работиха усърдно под зоркия поглед на журито – инж. Здравка Георгиева, Марина Петрова и Кристияна Станкова – ученичка от 9. А, но на състезание, като на състезание – екип червени спечели призовото място.
Модераторите благодарят за активността на всички ученици, които доказаха, че STEAM подходът в училище е работещ, защото е интересен, иновативен и надгражда знанията и уменията, необходими за ХХI век. Специални благодарности на Кристияна Станкова, която пое и нелеката задача да посреща посетителите и да ги запознава с формата на задачите.