Ученическа мобилност в Австрия, град Виена

31 ученици осъществяват мобилност на реални работни места в гр.Виена, Австрия за периода 26.06- 14.07.2023година по програма Еразъм+ на ЕС. Освен компетентностите, които ще придобият и европейския стандарт за трудова пригодност, за учениците е предвидена и богата културна програма.