ЕС и правата на детето

Детето трябва да знае, че е чудо, че откакто свят светува не е имало и никога няма да има друго дете като него.
Пабло Касалс
На 29.06.2023 г. в ПГЕЕ, в гр. Пловдив, учениците от от 9,,е“ клас демонстрираха своите знания и умения по БЕЛ, немски и английски език.
Темата на урока: ,,ЕС и правата на детето“ предизвика интереса на много от възпитаниците и учителите в гимназията, които станаха част от открития урок.
Извличане и синтез на информация от текст, как да проведем интервю на роден и чужд език, забавни интерактивни задачи и екипни дейности бяха част от споделения опит на организаторите – г-жа Нели Минкова – Данева и г-жа Антония Колешева.
Реализираният мултидисциплинарен иновативен урок е резултат от проведена обучителна мобилност на учителите в гр. Амстердам, Нидерландия по проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000060161 към акредитация КА121-SCH-52-3/05.10.2022 г по програма Еразъм +.