Сертификат в знак на благодарност

ПГЕЕ- Пловдив имаше представители  в петото издание на Тийноватор. Ученици от 11 и 12 клас от гимназията развиха умения за работа в екип, справяне с провала, развиване на цялостен бизнес проект и неговото презентиране.