Отговорите на вашите въпроси

На 24.02.2023г. се проведе тематична среща между ученици и директора на гимназията – инж. Камелия Стоянова под надслов „Отговорите на вашите въпроси“. Учениците имаха възможността да зададат въпроси по теми, които са интересни за тях и да получат изчерпателен отговор. Бяха засегнати множество теми свързани със състоянието на физическата среда, физкултурния салон, преминаването към едносменен режим на обучение и бъдещето на ПГЕЕ. В края на срещата г-жа Стоянова пожела на членовете на ученическия парламент да бъдат задълбочени в своята работа, за да отговорят на предизвикателствата на бъдещето.