Спортните успехи на ПГЕЕ продължават

На 24.02.2023 г. отборите по волейбол и баскетбол на ПГЕЕ – Пловдив проведоха приятелски срещи с тимовете на ПГМТ „Цветан Лазаров“.
Поздравления за участниците!