Да знаем своите права – съвместна инициатива със сдружение „Да знаем своите права“

На 05.06.23 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив се проведе обучение на тема „ Да знаем своите права“ с лектор: Весела Балева от „Сдружение правата на жените“, финансирано от Община Пловдив по програма „Пловдив за младите“, (Договор 23ДГ-511/04.05.2023) с учениците от 8 клас и с ученическия парламент към гимназията. Проектът цели да запознае учениците с Всеобщата декларация за правата на човека. В много страни по света тя се изучава в училище, тъй като се смята за изключително важна в нашето ежедневие. Човешките права са универсални човешки ценности, еднакви за всички хора, навсякъде по света. На всяко от човешките права съответства отговорност – отговорността да зачиташ правото на другите. Идеята на проекта е да се гради гражданско общество, което да държи будно съзнанието си за човешките права, тъй като те имат важно значение и спазването им гарантира един по-добър свят за всички хора.
Инициативата, проведена в две части, включваше мултимедийно представяне на Всеобщата декларация на правата на човека, а във втората част учениците имаха задача да изработят проект за информационно пано за правата на човека.
ПГЕЕ – гр. Пловдив получи професионално изработено пано за правата на човека, което ще бъде поставено на видно място, за да се осигури по-голяма обхватност на информацията по тази важна тема.