СЪОБЩЕНИЕ

Проект  2022-1-BG01-KA121-VET-000056238

Акредитация в областта на ПОО № 2020-1-BG01-KA120-VET-095006

Обявява се допълнителна селекция за 10 бенефициенти от 11 клас, 2022-2023уч.г

Учениците, участвали в селекцията  по този проект, но не одобрени подават на хартиен вариант само ново заявление за участие:
приложение 5.

Учениците неподавали досега документи за кандидатстване, попълват всички необходими документи, указани в обявата закандидатстване за този проект. Условията за участие и селекционната процедура остават непроменени.

Срок за подаване на документи 11.05.2023г.  заявленията се подават на госпожа Кошерова или госпожа К. Василева