Свободно място за ученик за учебната 2022 – 2023 г.

Свободно място за ученик в 9 ,,ж“ клас Специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“, дуална форма на обучение. Мястото е свободно за учебната 2022/ 2023 г. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.

2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.

3. Ученическа книжка за първия срок на учебната 2022/ 2023 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 07.03.2023 г. до 09.03.2023 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС. Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.