ПГЕЕ, ПУ,, Паисий Хилендарски“ и Европейският съюз – обединени в традициите и бъдещето

Като училище посланик на ЕП, ПГЕЕ създава и развива традиции и връзки с общността на страните, изградили модерния облик на Европа. Днес, 23. 02.2023 г., в Ритуалната зала на гимназията, като част от иницитивите, се проведе викторина-състезание под надслов „Европейският съюз и аз“. Организатор на събитието е Ученическият парламент към Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив, а гост – факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, клуб на Политолога.
Във викторината взеха участие ученици от клуб „Европа и ние“ и студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Журито, чиито официални членове бяха д-р Станислав Станев – преподавател от ПУ,, Паисий Хилендарски“ и Дауд Ел Абдула – председател на клуба по политология към Пловдивския университет, стриктно, но и с усмивка, следеше за спазването на правилата на състезанието.
Викторината се проведе в три кръга. Състезателите преминаха успешно през въпроси за историята на Европейския съюз, показаха познания за институциите му и разкриха визията си за бъдещето на общността. Представителите и на двата отбора демонстрираха завидни знания, както и спортсменско поведение във всеки един от етапите.
Особен интерес предизвика вторият кръг на състезанието. Верни на своите знания и креативност, учениците от ПГЕЕ бяха изработили специални електрически бутони със светлинна индикация, които отборите трябваше да натискат, за да отговорят първи на поставените въпроси.
В третия кръг се проведе разгорещена дискусия между състезателите и журито, чиято тематика включваше вижданията на участниците относно бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз и по-конкретно на Македония, откриването на нови възобновяеми източници на енергия и как те биха повлияли на икономиката на Съюза, както и перспективите за бъдещото развитие на отделните страни членки на общността.
След оспорвана надпревара и единодушно гласуване на жуврито по строги критерии, отборът на учениците единодушно беше класиран на първо място. Директорът на ПГЕЕ – инж. Камелия Стоянова връчи грамоти на всички участници за достойното си представяне.
Надяваме се в бъдеще да реализираме още съвместни инициативи, с които да затвърждаваме принадлежността си към европейската общност и заедно да изграждаме успешна и вдъхновяваща визия за общото си развитие!