ПГЕЕ отбелязва 150 години от обесването на Апостола на свободата

„О, майко моя, родино мила,

защо тъй жално, тъй милно плачеш?“

Васил Иванов Кунчев – име на герой. Левски – име на легенда. Една от нашите национални светини. Човек, отдал живота си за каузата да могат да живеят другите. И безсмъртен.

На 15.02.2023 г. в училищната библиотека на ПГЕЕ се проведе инициатива за отбелязването на 150 години от обесването на Васил Левски, в която взеха участие учениците от VIIIб клас и г-жа Анелия Попова – учител по история. Със събитието гимназията отдаде почит на Апостола – свят символ на българската надежда. Гост-лектор на срещата беше гл. ас. д-р Видин Сукарев, уредник в Историческия музей в град Пловдив, който представи пред учениците нови исторически данни за Левски, свързани с неговата рождена дата и година, и им припомни други факти за живота и делото му. В хода на срещата учениците споделиха свои мисли и разсъждения за националния ни герой, неговите лични качества и идеологията му.

Като принос към инициативата, почитаща паметта на Апостола, ученици от осми и десети клас с ръководители инж. Тодорка Добрева и инж. Нина Райчева приложиха своите знания и умения и  изработиха плакати и презентация албум за него, съдържаща биографията, делото и заветите му, както и посветени нему песни, стихотворения и картини.

Интерес сред присъстващите предизвика и тематичната витрина, съдържаща книги от библиотечния фонд за Васил Левски, разкриващи личността на Апостола, революционната му дейност и неговите идеи.

Всички дейности, посветени на този ден, за пореден път провокираха интереса на учениците на ПГЕЕ към българската история и към науката и им напомниха, че България има нужда от хора като Левски – чисти, благородни по душа и убеждения и мислещи за благото на народа.

150 години, велик и безсмъртен, Левски продължава да живее в нас и да заема специално място в нашите сърца!