Участие в състезанието „Мога и зная как“

И тази година възпитаници на ПГЕЕ, водени от ентусиазъм и желание да защитят своите знания и умения, взеха участие в състезанието „Мога и зная как“, което се организира със съдействието на търговска верига ЕЛИМЕКС със седалище в гр. Горна
Оряховица, представлявана от инж. Детелина Иванова .
На 07.12.2022 г. се проведе училищният кръг на надпреварата в областта на приложната електроника, в който се включиха осем ученици – четирима от първа възрастова група (IX – X клас) и четирима от втора възрастова група (XI – XII клас).
Участниците демонстрираха своите способности пред компетентно жури от Технически университет – Габрово и фирма ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ. „Мога и зная как“ се проведе Победители в оспорваното съревнование станаха Станислав Георгиев от Хз клас и
Хари Елмокян от XIд клас. Второто място споделиха Станимира Младенова от Хз клас и Мирчо Мъглижанов от XIд клас. Почетната трета позиция се зае от Васил Христов от Хз клас и Никола Петрушев от XIд клас. Те ще сформират два училищни отбора, които ще имат възможността да представят гимназията на регионалния кръг на състезанието. Техен
ръководител е инж. д-р Иван Мараджиев от Технически университет – София, филиал Пловдив.
Възпитаниците на ПГЕЕ показаха отлични резултати и демонстрираха както задълбочени теоретични познания, така и практически умения на високо ниво.
Победителите получиха грамоти и награди, осигурени от търговска верига ЕЛИМЕКС.
Горди сме с постиженията на своите ученици! Поздравяваме ги за поредния им успех и им пожелаваме още много покорени върхове по пътя към знанието и умението!