Младши посланици в „разговори с български евродепутати за сигурността и бъдещето на Европа“.

Младшите посланици от клуб „Европа и ние“ се включиха в публична лекция с евродепутата Илхан Кючюк. Срещата е част от серията „разговори с български евродепутати за сигурността и бъдещето на Европа“, организирани от катедра “ Политически науки и национална сигурност“, клуб „Активна сигурност“ и „Клуб на политолога“  към ПУ „Паисий Хилендарски“. Темите, които бяха дискутирани,  бяха свързани със сигурността и бъдещето на Европа, мигрантската криза, диверсификация и международните отношения. Единствените представители на ученическата общност от Пловдив бяха учениците от ПГЕЕ – гр. Пловдив.