Отбелязване деня на християнското семейство

По повод деня на християнското семейство, в училищната библиотека на ПГЕЕ беше организирано кратко представяне на празника пред 8б клас. Tехни съученици под ръководството на г-жа Мария Миланова, училищния библиотекар г-жа Петя Нейчева и училищния психолог Гергана Начева, участваха в беседа, насочена към семейството и добродетелите, които то възпитава у децата. Накрая учениците написаха какво е семейството за тях с по една дума.